icon

Integritetspolicy

Giltighetsdatum: 03 januari 2019

Big Dream Boatman Coron ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen https://www.BigDreamBoatmanCoron.com (nedan kallad "tjänsten").

Den här sidan informerar dig om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har i samband med dessa uppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inget annat definieras i denna integritetspolicy har de termer som används i denna integritetspolicy samma innebörd som i våra villkor, som finns tillgängliga på https://www.BigDreamBoatmanCoron.com.

Definitioner

Tjänst

Tjänsten är webbplatsen https://www.BigDreamBoatmanCoron.com som drivs av Big Dream Boatman Coron

Personuppgifter

Med personuppgifter avses uppgifter om en levande person som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller utifrån dessa och annan information som vi har eller sannolikt kommer att få tillgång till).

Användningsuppgifter

Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

Kakor

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller tillsammans med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas.

I denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden (eller tjänsteleverantörer)

Med databehandlare (eller tjänsteleverantör) avses varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vi kan använda oss av olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Registrerad person (eller användare)

Den registrerade är varje levande individ som använder vår tjänst och som är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, provins, postnummer, stad
 • Kakor och användningsuppgifter
 •  

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte längre ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering eller instruktionerna i de e-postmeddelanden som vi skickar.

Användningsuppgifter

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("användningsdata"). Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Lokaliseringsuppgifter

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillstånd till det ("platsdata"). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera lokaliseringstjänster när du använder vår tjänst via dina enhetsinställningar.

Uppgifter om spårningscookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi sparar viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, t.ex. beacons, taggar och skript, för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
 • Cookies för preferenser. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.
 •  

Användning av uppgifter

Big Dream Boatman Coron använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det.
 • För att tillhandahålla kundsupport
 • För att samla in analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst.
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte få sådan information.
 •  

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Big Dream Boatman Coron Den rättsliga grunden för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Big Dream Boatman Coron kan komma att behandla dina personuppgifter av följande skäl:

 • Vi behöver fullgöra ett avtal med dig.
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det.
 • Behandlingen är i vårt legitima intresse och dina rättigheter går inte ut över det.
 • För betalningshantering
 • För att följa lagen
 •  

Lagring av uppgifter

Big Dream Boatman Coron kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra rättsliga avtal och policyer.

Big Dream Boatman Coron Kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre perioder.

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och upprätthållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till USA och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Big Dream Boatman Coron kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter, Big Dream Boatman Coron kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Rättsliga krav

Big Dream Boatman Coron kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att skydda och försvara rättigheterna eller egendomen hos Big Dream Boatman Coron
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten.
 • För att skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten.
 • För att skydda sig mot juridiskt ansvar.
 •  

Uppgifternas säkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vår policy för "Do Not Track"-signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi stöder inte Do Not Track ("DNT"). Do Not Track är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Do Not Track genom att gå till inställningar eller inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Big Dream Boatman Coron syftar till att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du få tillgång till, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av de uppgifter vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.

Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om Big Dream Boatman Coron förlitat oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som spårar och rapporterar trafiken på webbplatsen. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att inte göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretessrutiner, besök Googles webbsida om sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Beteendebaserad marknadsföring

Big Dream Boatman Coron använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

Google Ads (AdWords)

Remarketingtjänsten Google Ads (AdWords) tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonserna i Google Display Network genom att besöka sidan Google Ads Settings (inställningar för Google Ads): http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att du installerar webbläsartillägget Google Analytics Opt-out Browser Add-on. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på Googles webbsida om sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

Facebooks remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan läsa mer om intressebaserad reklam från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Om du vill avstå från Facebooks intressebaserade annonser följer du dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principerna för beteendestyrd reklam online som fastställts av Digital Advertising Alliance: Facebook följer de självreglerande principerna för beteendestyrd reklam online som fastställts av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA. http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller välja bort det genom att använda inställningarna på din mobila enhet.

Mer information om Facebooks sekretessrutiner finns på Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster i tjänsten. I det fallet använder vi tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsförmedlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen lämnas direkt till våra tredjepartsbetalningsprocessorer vars användning av dina personuppgifter regleras av deras sekretesspolicy. Dessa betalningsförmedlare följer de standarder som fastställs i PCI-DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att garantera en säker hantering av betalningsinformation.

De betalningsförmedlare som vi arbetar med är följande:

Betalningar i appen på Apple Store

Deras sekretesspolicy kan läsas på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Stripe

Deras sekretesspolicy kan läsas på https://stripe.com/us/privacy

PayPal / Braintree

Deras sekretesspolicy kan läsas på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta kontakta oss.

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings