icon

IntegritetspolicyDatum för ikraftträdande: 03 januari 2019

Big Dream Boatman Coron ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen https://www.BigDreamBoatmanCoron.com (nedan kallad "Tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har i samband med dessa uppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna integritetspolicy har de termer som används i denna integritetspolicy samma innebörd som i våra allmänna villkor, tillgängliga från https://www.BigDreamBoatmanCoron.com

Definitioner

Tjänst

Tjänsten är webbplatsen https://www.BigDreamBoatmanCoron.com som drivs av Big Dream Boatman Coron

Personuppgifter

Personuppgifter innebär uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning).

Användningsuppgifter

Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

Personuppgiftsansvarig

Med personuppgiftsansvarig avses den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas.

I denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden (eller tjänsteleverantörer)

Med personuppgiftsbiträde (eller tjänsteleverantör) avses en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Registrerad (eller användare)

Den registrerade är en levande person som använder vår tjänst och som är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av uppgifter som samlas in

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • telefonnummer
 • Adress, stat, provins, postnummer, stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering eller de instruktioner som finns i alla e-postmeddelanden som vi skickar.

Uppgifter om användning

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Uppgifter om plats

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det ("Platsdata"). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst med hjälp av dina enhetsinställningar.

Spårning av cookies Data

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, t.ex. fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Sessionskakor. Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.
 • Cookies för preferenser. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Cookies för säkerhet. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av uppgifter

Big Dream Boatman Coron använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att tillhandahålla kundsupport
 • För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Big Dream Boatman Coron rättslig grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy beror på vilka Personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem.

Big Dream Boatman Coron kan behandla dina Personuppgifter för att:

 • Vi behöver fullgöra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Behandlingen sker i vårt berättigade intresse och dina rättigheter inte väger tyngre
 • För att hantera betalningar
 • För att följa lagen

Lagring av uppgifter

Big Dream Boatman Coron kommer att lagra dina Personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att lagra och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi måste lagra dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policyer.

Big Dream Boatman Coron kommer också att lagra användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att tillhandahålla information till oss, observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till USA och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Big Dream Boatman Coron kommer att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och ingen överföring av dina Personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Big Dream Boatman Coron vara skyldig att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Rättsliga krav

Big Dream Boatman Coron kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom för Big Dream Boatman Coron
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vår policy för "Do Not Track"-signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi stöder inte Do Not Track ("DNT"). Do Not Track är en inställning som du kan göra i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Do Not Track genom att besöka sidan Preferences eller Settings i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Big Dream Boatman Coron strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.

Rätt att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst om Big Dream Boatman Coron förlitat sig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analys

Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbsida för sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Beteendebaserad Remarketing

Big Dream Boatman Coron använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår tjänst.

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonserna i Google Display Network genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att du installerar webbläsartillägget Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras uppgifter samlas in och används av Google Analytics.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbsida om sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

Facebooks remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan läsa mer om intressebaserad annonsering från Facebook på den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort Facebooks intressebaserade annonser, följ dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principer för beteendestyrd annonsering på nätet som fastställts av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA https://optout.aboutads.info/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller välja bort Facebook med hjälp av inställningarna i din mobila enhet.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredjepartsbetalningsbehandlare vars användning av din personliga information regleras av deras sekretesspolicy. Dessa betalningsleverantörer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att säkerställa en säker hantering av betalningsinformation.

De betalningsleverantörer vi arbetar med är:

Apple Store betalningar i appar

Deras integritetspolicy kan läsas på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Stripe

Deras integritetspolicy kan läsas på https://stripe.com/us/privacy

PayPal / Braintree

Deras integritetspolicy kan läsas på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Integritet för barn

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.