icon

Användarvillkor

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 03 januari 2019

Läs dessa användarvillkor ("villkor", "användarvillkor") noggrant innan du använder https://BigDreamBoatmanCoron.comwebsite ("tjänsten") som drivs av Big Dream Boatman Coron ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av tjänsten förutsätter att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren har du inte rätt att få tillgång till tjänsten.

Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten ("köp") kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt köp, inklusive, men inte begränsat till, ditt kreditkortsnummer, ditt kreditkorts utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du försäkrar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp, och att (ii) den information du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Tjänsten kan använda sig av tjänster från tredje part för att underlätta betalning och genomförande av köp. Genom att skicka in din information ger du oss rätt att tillhandahålla informationen till dessa tredje parter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller annullera din beställning av skäl som inkluderar men inte är begränsade till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

Tillgänglighet, fel och felaktigheter

Vi uppdaterar ständigt produkt- och tjänsteutbudet i tjänsten. Vi kan drabbas av förseningar när vi uppdaterar information på tjänsten och i vår reklam på andra webbplatser. Den information som finns i tjänsten kan innehålla fel eller felaktigheter och är kanske inte fullständig eller aktuell. Produkter eller tjänster kan vara felaktigt prissatta, felaktigt beskrivna eller otillgängliga i tjänsten och vi kan inte garantera att informationen i tjänsten är korrekt eller fullständig.

Vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller uppdatera information och att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.

Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Alla tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (kollektivt kallade "kampanjer") som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa villkor. Om du deltar i någon kampanj bör du läsa igenom de tillämpliga reglerna och vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj står i konflikt med dessa Användarvillkor gäller reglerna för kampanjen.

Konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att den information du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell vid varje tidpunkt. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till att ditt konto i tjänsten omedelbart avslutas.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till begränsning av åtkomst till din dator och/eller ditt konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker under ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord finns i vår tjänst eller i en tredjepartstjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du får kännedom om ett brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda namnet på en annan person eller enhet som användarnamn eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter för en annan person eller enhet än du, utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda något namn som är stötande, vulgärt eller obscent som användarnamn.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Big Dream Boatman Coron

Big Dream Boatman Coron har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte att någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser erbjuder sina tjänster.

Du bekräftar och samtycker till att Big Dream Boatman Coron inte ska vara ansvariga eller skadeståndsskyldiga, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster från tredje part.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och spärra tillgången till tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur borde överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, ansvarsfriskrivningar, ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadelös Big Dream Boatman Coron och dess licenstagare och licensgivare, samt deras anställda, entreprenörer, agenter, tjänstemän och direktörer, från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden), som är resultatet av eller uppstår till följd av a) din användning av och tillgång till tjänsten, av dig eller någon person som använder ditt konto och lösenord, eller b) ett brott mot dessa villkor.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska Big Dream Boatman Coron, eller dess direktörer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, vara ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller straffskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din åtkomst till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda Tjänsten; (ii) någon tredje parts beteende eller innehåll i Tjänsten; (iii) innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller ditt innehåll, oavsett om det grundar sig på garanti, avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten av sådana skador eller inte, och även om en åtgärd som anges här visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i den form den är tillgänglig. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke överträdelse eller prestanda.

Big Dream Boatman Coron Dess dotterbolag, närstående bolag och dess licensgivare garanterar inte att a) tjänsten kommer att fungera utan avbrott, vara säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, b) eventuella fel eller brister kommer att rättas till, c) tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller d) resultatet av användningen av tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Undantag

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, så begränsningarna ovan kanske inte gäller för dig.

Gällande lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Storbritanniens lagar, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.

Vår underlåtenhet att tillämpa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att fortsätta att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi eventuellt har haft mellan oss om tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en revidering är väsentlig kommer vi att meddela minst 30 dagar innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring bestäms efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att eventuella revideringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre rätt att använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.