ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด: 03 มกราคม 2019

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด" "ข้อกำหนดการใช้งาน") อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ https://BigDreamBoatmanCoron.com ("บริการ") ที่ดำเนินการโดย Big Dream Boatman Coron ("เรา" , "เรา" หรือ "ของเรา")

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ แสดงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการ

การซื้อ

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ผ่านบริการ ("การซื้อ") คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ การหมดอายุ วันที่ของบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และข้อมูลการจัดส่งของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อใดๆ; และ (ii) ข้อมูลที่คุณให้เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

บริการอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินและดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น การส่งข้อมูลของคุณแสดงว่าคุณให้สิทธิ์เราในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเหล่านี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อหรืออื่นๆ เหตุผล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

ความพร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง

เราอัปเดตผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องในบริการ เราอาจพบความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลในบริการและในการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ข้อมูลที่พบในบริการอาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องและอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจตีราคาผิด อธิบายอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีให้บริการในบริการ และเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่พบในบริการ

ดังนั้นเราจึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแข่งขัน การชิงโชค และโปรโมชั่น

การแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "โปรโมชั่น") ที่ให้บริการผ่านบริการอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากเงื่อนไขข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากกฎสำหรับโปรโมชันขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการ กฎของโปรโมชันจะมีผลบังคับใช้

บัญชี

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณรับประกันได้ว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี และข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณในบริการทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และ/หรือบัญชีของคุณคุณตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและ/หรือรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อตระหนักถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือไม่ได้รับอนุญาต ใช้บัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณโดยไม่เหมาะสม การอนุญาต คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้ชื่อใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Big Dream Boatman Coron

Big Dream Boatman Coron ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราไม่รับประกันข้อเสนอของหน่วยงาน/บุคคลเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของตน

คุณรับทราบและตกลงว่า Big Dream Boatman Coron จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าว , สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชม

การยุติ

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณและห้ามการเข้าถึงบริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดภายใต้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่จำกัดเพียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนด .

หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถหยุดใช้บริการได้

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดจะยังคงมีผลบังคับต่อการยกเลิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Big Dream Boatman Coron และผู้ได้รับอนุญาตและผู้อนุญาต และพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และกรรมการ จากและต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสียใดๆ และทั้งหมด ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจาก ก) การใช้งานและการเข้าถึงบริการของคุณ โดยคุณหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ หรือ b) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด Big Dream Boatman Coron หรือกรรมการ พนักงาน คู่ค้า ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือ จะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสีย ของผลกำไร ข้อมูล การใช้ ค่าความนิยม หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้; (ii) การดำเนินการหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามในบริการ; (iii) เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากบริการ; และ (iv) การเข้าถึง การใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ และแม้กระทั่ง หากพบว่าการเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้ล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี"บริการนี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดหรือแนวทางปฏิบัติ

Big Dream Boatman Coron บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตไม่รับประกันว่า a) บริการจะทำงานโดยไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือพร้อมให้บริการ ณ เวลาหรือสถานที่ใดโดยเฉพาะ b) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข c) บริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ ง) ผลการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ

ข้อยกเว้น

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเรา และแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขมีผล แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการอีกต่อไป

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรด ติดต่อเรา.

.