BDBM Coron - Island Life Expedition - ส่วนตัว

เฮ้!

หากคุณเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนและกำลังมองหาการสำรวจส่วนตัว เราขอแนะนำให้อ่านเกี่ยวกับ การสำรวจของเราที่นี่ และสังเกตว่าเราสามารถทำสิ่งนี้แบบส่วนตัวได้ อัตราเท่ากันต่อคนสำหรับทัวร์แบบกลุ่มคือ 27,000 PHP และคุณจะต้อง อย่างน้อย 6 คน

สำหรับการเดินทางส่วนตัว เราสามารถปรับแต่งการเดินทางได้มากขึ้น หากคุณต้องการทำมากกว่านี้ น้อยกว่านั้นก็ไม่มีปัญหา

ใช่ โปรดอ่านเกี่ยวกับการสำรวจของเราแล้ว ติดต่อเรา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำให้เป็นส่วนตัว หากคุณมีกลุ่มอย่างน้อย 6 คน :)

ด้วยความปรารถนาดี
BDBM Family