icon

PrivacybeleidIngangsdatum: 03 januari 2019

Big Dream Boatman Coron ("wij", "wij", of "onze") beheert de website https://www.BigDreamBoatmanCoron.com (hierna te noemen de "Service").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via https://www.BigDreamBoatmanCoron.com.

Definities

Dienst

Service is de https://www.BigDreamBoatmanCoron.com website beheerd door Big Dream Boatman Coron

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonlijke gegevens worden of zullen worden verwerkt.

Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

Een Betrokkene is een levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van gegevens

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink of de instructies in de e-mail die we sturen te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Service wordt gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service aan te bieden en om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Traceercookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere traceringstechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de volgende instructies geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige gedeelten van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service uit te voeren.
 • Voorkeurcookies. We gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Big Dream Boatman Coron gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service aan te bieden en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, Big Dream Boatman Coron wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Big Dream Boatman Coron kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Wij een contract met u moeten uitvoeren
 • U ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitieme belang is en dit niet teniet wordt gedaan door uw rechten
 • Voor het verwerken van betalingen
 • Om aan de wet te voldoen

Bewaren van gegevens

Big Dream Boatman Coron zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Big Dream Boatman Coron bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. de functionaliteit van onze Service, of we zijn wettelijk verplicht deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overbrengen naar de Verenigde Staten en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met deze overdracht.

Big Dream Boatman Coron zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden Big Dream Boatman Coron verplicht zijn uw Persoonsgegevens te openbaren indien de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Big Dream Boatman Coron kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van Big Dream Boatman Coron
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeursinstelling die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

Je kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van je webbrowser te gaan.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als je een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Big Dream Boatman Coron streeft ernaar om redelijke stappen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Het recht op toegang tot, bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben. Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of laten verwijderen. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht op rectificatie. Je hebt het recht om je gegevens te laten rectificeren als die gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht om toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om je toestemming op elk moment in te trekken wanneer Big Dream Boatman Coron vertrouwde op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren ("Service Providers"), de Service namens ons te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze Service.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsgerichte remarketing

Big Dream Boatman Coron maakt gebruik van remarketingdiensten om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Google-advertenties (AdWords)

De remarketingservice van Google Ads (AdWords) wordt aangeboden door Google Inc.

Je kunt je afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

De remarketingservice van Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc.

U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten https://optout.aboutads.info/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of u kunt zich afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wiens gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsgegevens te garanderen.

De betalingsverwerkers waar we mee werken zijn:

Apple Store In-App betalingen

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Stripe

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

PayPal / Braintree

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Koppelingen naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We brengen je op de hoogte van wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.